Eredetiségvizsgálat

Tájékoztató az előzetes eredetiségvizsgálatról

2018.07.11 17:16

 

Az előzetes eredetvizsgálatért az eljárás megkezdése előtt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

 

Kknyt 18. § (1)

Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. Az érintett személy adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban terjesztheti elő a hivatalnál.

 

Eredetvizsgához szükséges okmányok

 

1. Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok magánszemély esetén

 

- a jármű forgalmi engedélye vagy műszaki adatlapja vagy járműkísérő lapja vagy indítási napló vagy hatósági döntés vagy hatósági bizonyítvány

- a tulajdonos vagy a vevő érvényes személyi igazolványa vagy érvényes útlevele vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedélye

- a tulajdonos vagy a vevő lakcímkártyája

- forgalmi engedély hiányában - okmányirodai Hatósági Bizonyítvány - amely tartalmazza a jármű adatait

- meghatalmazott esetében: meghatalmazás, lakcímkártya és érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedély.

 

2. Az eredetvizsgálathoz szükséges okmányok jogi személy (cég) esetén

 

- a jármű forgalmi engedélye vagy műszaki adatlapja vagy járműkísérő lapja vagy indítási napló vagy hatósági döntés vagy hatósági bizonyítvány

- a kérelmező cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata

- a kérelmező cég aláírási címpéldánya

- az aláírásra jogosult érvényes személyi igazolványa vagy érvényes útlevele vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedélye

- az aláírásra jogosult lakcímigazoló kártyája

- forgalmi engedély hiányában - okmányirodai Hatósági Bizonyítvány - amely tartalmazza a jármű adatait

- meghatalmazott esetében: meghatalmazás, lakcímkártya és érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedély.

 

Eredetvizsgához szükséges nyilatkozatok

 

1. Tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassú jármű nyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (Csak nem külföldről származás esetén)

2. Külföldről származó használt és származásellenőrzésre kötelezett jármű esetén nyilatkozat a származásellenőrzés megtörténtéről. Az előzetes eredetiségvizsgálatot csak a származásellenőrzésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégezni.

3. A jármű jogszerű birtoklásáról, amennyiben nem a jármű okmány szerinti tulajdonos.

 

 

Mikor kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:

 

1. A használt, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor.

2. A forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor.

3. A jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően.

4. A jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor. 

5. Más EGT- államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően

 

Mikor nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni

 

 Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:

- jogalapja öröklés

- jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja

- jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt

- a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi

 

- annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása

 

 

Az eredetvizsgálat során alkalmazott minősítések

 

1-es minősítés: A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmánynak valódiságát megállapítom.

2-es minősítés: A jármű egyedi azonosító adatainak és vizsgált műszaki adatainak, valamint a járműokmánynak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű egyedi azonosító adataiban külső erő hatására elváltozás állt be, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.

3-as minősítés: A jármű egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű és a járműhöz tartozó okmány vizsgált műszaki adatai eltérnek egymástól, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.

4-es minősítés: A jármű egyedi azonosító adatainak valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű vizsgált műszaki adatai eltérnek a járműokmány adataitól, de külső jogtalan beavatkozása nyoma nem látható. A jármű a járműnyilvántartásban nem szerepel.

5-ös minősítés: A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.

6-os minősítés (2+5 minősítések): A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be. A jármű egyedi azonosító adataiban külső erő hatására elváltozás állt be, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.

7-es minősítés (3+5 minősítés): A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű vizsgált műszaki adatai és a járműhöz tartozó okmány műszaki adatai eltérnek egymástól, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható. Az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.

8-as minősítés (2+3+5 minősítés): A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. A jármű egyedi azonosító adataiban külső erő hatására elváltozás állt be, valamint a jármű vizsgált műszaki adatai és a járműhöz tartozó okmány műszaki adatai eltérnek egymástól, de külsõ jogtalan beavatkozás nyoma egyik esetben sem látható. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.

9-es minősítés: A jármű egyedi azonosító adatai nem eredetiek. A jármű egyedi azonosító adatainak megváltozása külső, jogtalan beavatkozás következménye.

10-es minősítés: A járműokmány valódisága nem állapítható meg.

11-es minősítés (9+10 minősítés): A jármű egyedi azonosító adatai nem eredetiek. A jármű egyedi azonosító adatainak megváltozása külső, jogtalan beavatkozás eredménye. A járműokmány valódisága nem állapítható meg.

 

 

1. A személygépkocsik előzetes eredetiségvizsga elvégzéséért fizetendő díjai

 

Előzetes eredetiségvizsgálat kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig)

17 000 Ft 

Előzetes eredetiségvizsgálat közép kategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) 

18 500 Ft

Előzetes eredetiségvizsgálat felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett)

20 000 Ft

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiségvizsga elvégzéséért fizetendő díjai

 

Előzetes eredetiségvizsgálat 500 ccm hengerűrtartalomig

15 500 Ft

Előzetes eredetiségvizsgálat 500 ccm hengerűrtartalom felett 

17 000 Ft

Előzetes eredetiségvizsgálat quad, négykerekű motorkerékpár

 14 000 Ft

3. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3.5 t-ig) eredetiségvizsga elvégzéséért fizetendő díja

 

Előzetes eredetiségvizsgálat fizetendő díja

20 000 Ft

4. Pótkocsi eredetvizsga elvégzéséért fizetendő díjai

 

Előzetes eredetiségvizsgálat könnyű pótkocsi (0,75 tonnáig)

16 000 Ft

Előzetes eredetiségvizsgálat nehéz pótkocsi (0,75 – 3,5 tonnáig)

17 500 Ft

 

 

Webáruház készítés